PDF:- คลิก Link ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. รายละเอียดการประชุมวิชาการ
  2. กำหนดการ
  3. จดหมายเชิญประชุม
สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณพีระลักษณ์ ผูกพันธ์ (แก้ว) โทร. 02-765-3310 ในเวลา 08.30 – 17.30 น. E-mail: [email protected]

รายละเอียดการสมัคร

ประเภทผู้สมัคร นั่งฟังในห้องประชุม Video conference
1. เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 800 800
2. ไม่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต 1,000 800

** ยื่นใบสมัครรายบุคคลเท่านั้น**

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ถนนสาทร)
ชื่อบัญชีมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เลขที่170-0-08233-7
ท่านสามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดย
  1. การถ่ายภาพหรือสแกนสลิปใบโอนเงิน / หากเป็นการโอนเงินผ่านทางระบบออนไลน์ (Internet Banking) ให้ส่งภาพ หรือ Capture ภาพใบสลิป ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ของแต่ละธนาคาร
  2. แนบหลักฐานการโอนเงิน ออนไลน์ได้ในหน้าเแจ้งชำระเงิน ต่อจากหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน
  3. กรณีไม่สามารถแนบออไนลน์ ให้ส่งทาง E-mail : ……………………………………… เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร